Cookie Consent by Privacy Policies website
O nás / Prioritné zamerania

Centrum pre deti a rodiny DobšináPrioritné zamerania

Práca s dieťaťom

 • Individuálny prístup ku každému dieťaťu,
 • Pravidelne mapovať potreby dieťaťa,
 • Podchytiť deti problémové a pracovať s nimi,
 • V popredí záujem dieťaťa, nie vychovávateľov a náš,
 • Sledovať rodinné pomery dieťaťa, podchytiť ich a pracovať s nimi,
 • Zabezpečiť pravidelný kontakt s rodinou,
 • Prežívať s dieťaťom dôležité dni v jeho živote.

Práca s rodinou dieťaťa

 • Pravidelne písať listy rodičom dieťaťa,
 • Prizývať matky a pracovať s nimi,
 • Pozývať matky do bytových priestorov DeD,
 • Poskytovať rodičom informácie o dieťati.

Práca s vychovávateľmi

 • organizovať porady s vychovávateľmi,
 • Pravidelne konzultovať potreby dieťaťa s vychovávateľmi,
 • Zabezpečovať jednotný prístup vychovávateľov k dieťaťu,
 • Koordinovať vychovávateľov v práci s problémovým dieťaťom,
 • Hodnotiť vychovávateľov,
 • Rozvíjať vychovávateľov.

Práca s verejnosťou

 • Spolupráca s UPSVaRom,
 • Spolupráca so školami našich detí,
 • Spolupráca so zdravotnými zariadeniami,
 • Vymieňanie skúseností s inými DeD
 • Prezentovať samostatnú výchovnú skupinu.

 

Centrum pre deti a rodiny Dobšiná">Aktuality

Centrum pre deti a rodiny DobšináRýchla správa

Meno:

E-mail:

Text správy:

Opíšte reťazec z obrázka:

Overovací reťazec
Vygenerovať nový reťazec