Cookie Consent by Privacy Policies website
Občianske združenie Čuntava

Centrum pre deti a rodiny DobšináObčianske združenie Čuntava

Hlavným cieľom združenia je pomáhať deťom, ktoré vyrastajú alebo vyrastali v prostredí utvorenom a usporiadanom na účely vykonávania rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej  starostlivosti, predbežného opatrenia a o uložení výchovného opatrenia.

Zabezpečovať podmienky pre optimálny vývin a integráciu obyvateľov do prirodzeného prostredia

 1. Dielčie ciele:
  • zapájať deti a mladých dospelých do spoločensko- kultúrnych podujatí,
  • Rozširovať ich vzdelanostný a poznávací rozhľad,
  • Zabezpečiť materiálno-finančné potreby detí a mladých dospelých,
  • Zlepšovať bytové a existenčné podmienky
 2. Ciele občianskeho združenia budú realizované najmä v oblastiach:
  • Výchovy a vzdelávania
  • Voľno-časových potrieb
  • Kultúrno-spoločenských aktivít
  • Materiálno-finančného zabezpečenia
  • Prevencia nežiaducich spoločenských javov
  • Sanácie biologických rodín,
  • Materiálno-technické podmienky.

Združenie má za cieľ prispievať aj k prekonávaniu sociálnych, informačných a komunikačných bariér pri integrácii detí z detského domova.

Stanovy (PDF)

Centrum pre deti a rodiny Dobšiná">Aktuality

Centrum pre deti a rodiny DobšináRýchla správa

Meno:

E-mail:

Text správy:

Opíšte reťazec z obrázka:

Overovací reťazec
Vygenerovať nový reťazec