Cookie Consent by Privacy Policies website
O nás

Centrum pre deti a rodiny DobšináO nás

Od 1.1.2019 sa meníme na  CENTRUM PRE DETI A RODINY

S programom centra sa môžte oboznámiť  TUTO

  

VÍZIA CENTRA PRE DETI A RODINY DOBŠINÁ

„Osobnostným rastom zamestnancov skvalitniť starostlivosť o deti.“

STRATÉGIA

Metódami systematického vzdelávania, samovzdelávania a overenými inovatívnymi manažérskymi postupmi, iniciovať osobnostný rast zamestnancov v našom DeD, za účelom vytvorenia bezpečnejšieho a harmonickejšieho prostredia pre výchovu a vývin detí.

Napĺňaním týchto aktivít zároveň vytvoriť podmienky pre tvorivú spoluprácu zamestnancov DeD.

HODNOTY

 • Vzdelanosť
 • Spolupráca
 • Samostatnosť
 • Komunikácia
 • Hospodárnosť
 • Zodpovednosť

Zloženie DeD

 • 7 samostatných skupín (3 SS + 4 domy);
 • 8 profesionálnych rodičov;
 • 1 Skupina pre mladých dospelých.

Pracujeme aj na:

 • Spolupráci, upevňovaní vzťahov a stretávaní detí s biologickou rodinou, NRS;
 • Pravidelnej spolupráci so školskými a mimoškolskými organizáciami v rámci mesta i mimo neho (ZŠ, ŠZŠ, CVČ, CPPP a pod.);
 • Aktívna spolupráca s ÚPSVaR (príprava PR, návštevy bio. rodín, a pod.);
 • Komunikácii s verejnosťou (dni otvorených dverí);

Venujeme sa aj:

 • Športu a pohybovým aktivitám, turistike;
 • Výtvarným a umeleckým súťažiam;
 • Kultúre;
 • Zapájame sa do projektov;
 • Spriatelený DeD v Olomouci (každoročný výmenný pobyt detí);

Centrum pre deti a rodiny Dobšiná">Aktuality

Centrum pre deti a rodiny DobšináRýchla správa

Meno:

E-mail:

Text správy:

Opíšte reťazec z obrázka:

Overovací reťazec
Vygenerovať nový reťazec